Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Voortgang leader

In 2023 zijn wij druk bezig geweest met het voorbereiden en uitvoeren van onze uitbreidingsplannen. Om onze uitbreidingsplannen te financieren, maken wij gebruik van de Leader subsidie. In december 2023 hebben wij dan ook een voortgangsrapportage ingediend. De Leader subsidie is opgedeeld in zeven onderdelen. Hieronder een kort overzicht per onderdeel wat er in 2023 is gerealiseerd.

1. Branding en marketing

De branding en marketing is in zomer 2023 op gestart. Hiervoor heeft Doordacht opdracht gekregen. In het proces is besloten om de naam van GewoonAnderZ te veranderen naar Madam Jeanet. Het traject van Doordacht is naar verwachting begin 2024 geheel afgerond. 

2. Herinrichten van de percelen

Voor de herinrichting van de percelen hebben we afgelopen periode een twee sporen aanpak gehad. Voor de korte termijn hebben we als voorzieningen, zoals een tijdelijk terras en speeltoestellen aangelegd. Zo kunnen wij onze klanten alvast meer faciliteiten bieden.

Daarbij is er een automatische beregening aangelegd om de tuin in droge periodes te voorzien van water. Er zijn nog een aantal kleine werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanplant van een haag. 

Daarnaast hebben we een totaal ontwerp voor het terrein laten maken. Hiervoor hebben we twee partijen een offerte laten maken. Van deze twee partijen heeft ArsVirens de opdracht gekregen. In september 2023 heeft ArsVirens het ontwerp opgeleverd.

3. Aanleg plukgaarde

Dit jaar hebben we bij de uitbreiding van de moestuin, tevens bloemvelden aangelegd. Hier zijn in de zomer van 2023 veel bossen bloemen uitgekomen. Dit was een eerste stap. Daarnaast is in het ontwerp voor de plukgaarde is meegenomen in het Landschapsontwerp.

Daarnaast hebben we al een klein aantal fruitstruiken aangekocht.

4. Uitbreiding moestuin

De uitbreiding van de moestuin is voor ca. 80% gerealiseerd. Hiervoor hebben in winter/voorjaar 2023 de no-dig bedden aangelegd. Die bestaan uit het opbouw van karton, groencompost en houtsnipperpadden. In de loop van het seizoen zijn de diverse planten gezaaid en geoogst.

5. Bouwen van ontvangstruimte/kas/winkel

Voor de bouw zijn de volgende stappen in afgelopen periode uitgevoerd:

 • Nuts elektra is aangelegd
 • Nuts water is aangevraagd en in opdracht gegeven (nog niet gerealiseerd)
 • Bouwrijp maken terrein, aanleg puinverharding etc
 • Gebouw ontwerp is gemaakt, impressie is als bijlage toegevoegd
 • Gebouw ontwerp is vertaald naar technische tekeningen t.b.v. vergunningsaanvraag
 • Offertes voor de bouw zijn opgevraagd.
 • Vergunningsaanvraag is ingediend bij de gemeente in oktober 2023

6. Aanleggen van speeltuintje en dierenparkje

Voor de aanleg van het speeltuintje zijn de volgende elementen gerealiseerd:

 • Duikelrek
 • Wipkip
 • Zandbak
 • Skelters.

7. Hergebruiken van gierkelders

Voor het hergebruik van de gierkelders hebben we de volgende aanpak gekozen. Vanuit onze klanten diende zich een vrijwilliger aan met veel kennis over de warmte techniek. Samen met André heeft hij het systeem ontworpen.

In de realisatie hebben we de volgende stappen gezet:

 • Verwijderen aanwezige mestresten
 • Schoonspuiten giergangen
 • Aanbrengen isolatieplaten
 • Aanbrengen leidingen t.b.v warmte systeem
 • Aanbrengen zand t.b.v. opvulling warmte systeem
Ontwerpzondertitel
Haagplantenplanten29-4-2023
Beregeningaanleggenhelofytenfilter10-4-2023
Beregeningaanleggenhelofytenfilter8-4-2023
Beregeningaanleggenhelofytenfilter110-4-2023
Beregeningaanleggenhelofytenfilter18-4-2023
Aanleggenspeeltuintjeop29-5-2023
Aanleggenspeeltuintjeop29-5-20232
Aanlegterras29-4-2023
Aanlegterras27-4-2023
Aanlegterras327-4-2023
Aanlegterras227-4-2023
Aanlegterras129-4-2023
Aanlegterras127-4-2023
Aanlegrepacbijgierkeldersop20-5-2023
Aanlegrepacbijgierkeldersop20-5-20231
gewand280923-75
GewAnd280923-37
gewand280923-41
gewand280923-46
gewand280923-32
lucht_overzicht
gewand280923-70

Wil jij werken in onze zorgtuin? Stuur ons een mailtje.

gewand280923-24